Ga naar de inhoud

 

Disclaimer

 

 

Deze website is eigendom van Architektenburo Lievens & De Craemer bvbacontactgegevens:
Warandestraat 8, 9880 Aalter
Tel.:09/325.80.80
E-mail: mail@lievensendecraemer.be
Ondernemingsnummer: BE0436 315 502


De toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten
Gedragscode: Reglement beroepsplichten van 16 december 1983
Beroepsaansprakelijkheidpolis: Protect nv, Jetse Steenweg 221 te 1080 Brussel (geografische dekking in België)
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan architektenburo Lievens & De Craemer bvba of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Architektenburo Lievens & De Craemer bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Architektenburo Lievens & De Craemer bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De website en de inhoud ervan worden aangeboden ‘zoals ze zijn’. Architektenburo Lievens & De Craemer bvba waarborgt geenszins de volledigheid, accuraatheid, toegankelijkheid en gepastheid voor een specifiek doel van de website en de inhoud ervan. Architektenburo Lievens & De Craemer bvba waarborgt niet dat de website en de inhoud vrij zijn van virussen, wormen of andere codes die vervuilende of vernielende eigenschappen kunnen hebben. Noch Architektenburo Lievens & De Craemer bvba, noch iedere andere derde partij betrokken bij de creatie of hosting van deze website of de inhoud ervan zijn aansprakelijk voor rechtstreekse, incidentele, onrechtstreekse of zware schade die voorvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid van gebruik, vertrouwen op of iedere fout of weglating in de website en/of de inhoud ervan. Aangezien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bepaalde waarborgen of aansprakelijkheden niet toelaten, kunnen deze uitsluitingen of beperkingen desgevallend niet op u van toepassing zijn.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Architektenburo Lievens & De Craemer bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.


Privacybeleid


U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven er naar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de website waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

De gegevens die u online invult op het contactformulier worden gebruikt om u te contacteren ivm de vraag die u stelde aan Architektenburo Lievens & De Craemer via het contactformulier. Dit document wordt in de mailbox bewaard en zal op het moment dat u geen klant wordt van Architektenburo Lievens & De Craemer verwijderd worden uit de mailbox.
In geval van datalekken zal u hiervoor binnen de 72u op de hoogte worden gebracht door Architektenburo Lievens & De Craemer.


Het gebruik van “cookies”.


Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Google analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.